Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kōkoku': Engen Japanese era name Nanboku-chō period Shōhei Emperor Go-Daigo Emperor Go-Murakami Meiji period Southern Court Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Honinbo Jowa Ichijō Tsunemichi Kujō Michinori Ryakuō Sesshō and Kampaku Daijō Daijin Takatsukasa Morohira Udaijin Masukagami Naidaijin Nijō Yoshimoto Sadaijin Dainagon Iwashimizu Hachiman-gū Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society Jōwa (Muromachi period) Kōei (era)
Disclaimer