Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kōwa (Muromachi period)': Japanese era name Genchū Nanboku-chō period Southern Court Tenju Year Emperor Go-Daigo Emperor Go-Murakami Meiji period Northern Court Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Eitoku Ashikaga Yoshimitsu Daijō Daijin Nijō Yoshimoto Sesshō and Kampaku Naidaijin Sadaijin Dainagon Tokushi Yoron University of Queensland Press Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society Kowa
Disclaimer