Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kōzuke Province': Gunma Prefecture Provinces of Japan Tōsandō Maebashi, Gunma Late Hōjō clan Sengoku period Takeda Shingen Tokugawa Ieyasu Uesugi Kenshin Takasaki, Gunma National Archives of Japan Akimoto Hirotomo Annaka Domain Comparision of past and present administrative divisions of Japan Nanokaichi Domain Obata Domain Sakai Tadakiyo Seta District, Gunma Tatebayashi Domain Tone District, Gunma Uesugi Akisada Ōra District, Gunma Akai Terukage Aoyama clan Echigo Province Hōjō Ujikuni Jojo Masashige Kamiizumi Nobutsuna Minowa Castle Musashi Province Nakasendō Obata Masamori Satomi clan Siege of Kuragano Toshinari Maeda Uesugi Norizane Yamana clan Irobe Katsunaga Jōetsu Line Minamoto no Yorimitsu Nitta clan Ryōmō Line Shinano Province Takigawa Kazumasu Battle of Fujigawa Forty-seven Ronin Snow Country Sakakibara family Ii Naokatsu Kanpō
Disclaimer