Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kamakura shogunate': Japan Japanese language Shogun Kamakura period Hōjō clan Shikken Genpei War Minamoto no Yoritomo Hōjō Masako Hōjō Tokimasa Minamoto no Yoriie Hōjō Yoshitoki Fujiwara clan Kublai Khan Mongol invasions of Japan Kamikaze (typhoon) Ashikaga Takauji Shimane Prefecture Nitta Yoshisada Tōshō-ji Ashikaga shogunate Mandokoro Shugo Kokushi (official) Jitō Shōen Hōjō Masamura Hōjō Nagatoki Hōjō Sadatoki Hōjō Tokimune Hōjō Tokiyori Hōjō Tsunetoki Hōjō Yasutoki Kujō Yoritsugu Kujō Yoritsune Minamoto no Sanetomo Prince Hisaaki Prince Koreyasu Prince Morikuni Prince Munetaka Hōjō Morotoki Hōjō Munenobu Hōjō Hirotoki Hōjō Takatoki Stanford University Press Yale University Press Abiru clan Azuma Kagami Battle of Bubaigawara Battle of Kotesashi (1333)
Disclaimer