Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kan'ei-ji': Buddhism Japan Tendai Tenkai Tokyo Bodaiji Shogun Tokugawa clan Tokugawa shogunate Zōjō-ji Kan'ei Shinobazu Pond Ueno Station Lake Biwa Battle of Ueno Boshin War Ueno Park Kawagoe Kita-in Saitama Prefecture Great Fire of Meireki Tōshō-gū Enryaku-ji Mount Hiei Edo Castle Tokugawa Hidetada Daimyo Hirosaki Domain Murakami Domain Tsu Domain Tsugaru Nobuhira Tōdō Takatora Ryō (Japanese coin) Emperor Go-Mizunoo Nikkō Tōshō-gū Tokugawa Iemitsu Tokugawa Ieyasu Tokugawa Ietsuna Nikko Tokugawa Yoshinobu Yanaka Cemetery Tokugawa Ieharu Tokugawa Ienari Tokugawa Iesada Tokugawa Tsunayoshi Tokugawa Yoshimune Tokyo National Museum Edward Seidensticker Chōshū Domain Satsuma Domain
Disclaimer