Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Koku': Japanese units of measurement Shaku (unit of measurement) Litre Metre Masu (Japanese) Person Rice Bushel Gallon Edo period Han (administrative division) History of Japan Units of measurement Kaga Domain Shogun Hatamoto Samurai Hokkaidō Tōhoku region Meiji period Metric system Battle of Sekigahara Hyakumangoku Matsuri Kanazawa, Ishikawa Hoshina Masaari Kokudaka Matsudaira Yorinori Torii Tadamasa Wakayama Domain Abe Tadaaki Akita Toshisue Ankokuji Ekei Asano Naganao Ashikaga Satouji Bitchū-Matsuyama Domain Chiba Castle Chōfu Domain Fukuoka Domain Fukuyama Domain Himeji Domain Hoshina Masasada Iino Domain Iwakuni Domain Kaminoyama Domain Kasama Domain Katakura Kojūrō Kitsuki Domain Komoro Domain Kuwana Domain Kōke
Disclaimer