Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kyōgoku Takatsugu': Daimyo Japan Sengoku period Wakasa Province Ōmi Province Kyōgoku clan Ōnin War Fudai daimyo Oda Nobunaga Battle of Sekigahara Siege of Ōtsu Tokugawa Ieyasu Obama Domain Tokugawa shogunate Tozama daimyo Emperor Uda Minamoto no Masanobu Sasaki clan Seiwa Genji Azai Nagamasa Ohatsu Oichi Toyotomi Hideyori Toyotomi Hideyoshi Yodo-dono Oeyo Tokugawa Hidetada Tokugawa Iemitsu Enfeoffment Harima Province Tatsuno Domain Abolition of the han system Marugame Castle Sanuki Province Meiji period Obama Castle (Fukui) Gō (TV series)
Disclaimer