Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kyoto Prefecture': Honshū Japan Kansai region Prefectures of Japan Kyoto 544 Aoi Matsuri Nara, Nara Emperor Shōmu Nagaokakyō, Kyoto Emperor Kammu 1192 Kamakura shogunate Kamakura, Kanagawa 1333 Ashikaga shogunate Kenmu restoration 1467 Ōnin War Sengoku period 1603 Edo Tokugawa Ieyasu 1868 Meiji Restoration Emperor Meiji Tokyo Provinces of Japan Tamba Province Tango Province Yamashiro Province World War II Ruth Benedict The Chrysanthemum and the Sword Sixth United States Army Fukui Prefecture Sea of Japan Nara Prefecture Osaka Prefecture Mie Prefecture Shiga Prefecture Hyōgo Prefecture Districts of Japan Tourism Nintendo Culture of Japan Kyoto Sanga F.C. Gion Matsuri Gozan no Okuribi Jidai Matsuri
Disclaimer