Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Liu Ji (14th century)': 1311 1375 Chinese style name July 1 May 16 Posthumous name History of China Ming Dynasty Poetry Qingtian County Wencheng County Yuan Dynasty Zhejiang Hongwu Emperor Nostradamus Huolongjing Jiao Yu Zhuge Liang Chancellor Mongols Song Dynasty Chinese philosophy Astronomy Calendar Feng shui Magnetism Alchemy Gunpowder Mathematician Cannon Japanese people Fire lance Firearm Chang Yuchun Xu Da Shaobing song Tumu Crisis Xinhai Revolution History of Ming Taiwan Taiwan Television Liu Ji Qi Men Dun Jia Shell (projectile) Liu Shaobing History of the Ming Dynasty Chinese literature Fireworks Mooncake
Disclaimer