Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Lydia (satrapy)': Achaemenid Empire Sardis Satrap Cyrus the Great Tabalus Harpagus Mazares Cambyses of Persia Greece Polycrates Samos Island Darius I of Persia Artaphernes Otanes Anahita Athens Darius II Tissaphernes Sparta Agesilaus II Thimbron Tiribazus Alexander the Great Biga Çayı Cyrus the Younger Spithridates
Disclaimer