Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Makino Tadayuki': Daimyo Edo period Fudai daimyo Tokugawa clan Tozama daimyo Makino clan Mikawa Province Toyotomi Hideyoshi Empress Jingū Echigo Province Kōzuke Province Nagaoka Domain Rōjū Tokugawa shogunate Kyoto Shoshidai Boshin War Aizu Sendai Tokyo Tadayuki Makino Tadakuni Matsudaira Norihiro Makino Sadamichi Makino Sadanaga Matsudaira Katamori
Disclaimer