Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Miyoshi clan': Emperor Seiwa Minamoto clan Ogasawara clan Takeda clan Anno Domini Hosokawa clan Awa Province Kansai region Settsu Province Edo period Matsunaga Hisahide Japan Politician Shōwa period Miyoshi Masanaga Miyoshi Nagayoshi Miyoshi Yoshikata Miyoshi Yoshitsugu Sogō Kazumasa Iwanari Tomomichi Hatano Hideharu Kitabatake Tomonori Ikeda Katsumasa Ikeda Tomomasa Shōryūji Castle Toyotomi Hidetsugu Rokkaku Yoshikata Shigisan Castle Sanuki Province Imai Sōkyū Azuchi–Momoyama period Ikeda Nagamasa Sengoku period Daimyo Nara Prefecture Miyoshi Ashikaga Yoshiteru Ōnin War Oda Nobunaga Kawachi Province
Disclaimer