Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Muraji': Japan Kabane Buddhism Kofun period Omi Emperor Richū Mononobe no Arakabi Mononobe no Moriya Nihon Shoki 684 Ason Kume no Wakame Murakuni Oyori Emperor Kimmei Emperor Temmu Kawachi Province
Disclaimer