Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Muromachi period': History of Japan Ashikaga shogunate Ashikaga Takauji Shogun Ashikaga Yoshiaki Kyoto Oda Nobunaga Nanboku-chō period Sengoku period Emperor Go-Daigo Kenmu restoration Nara Prefecture Ashikaga Yoshimitsu Kamakura Daimyo Ōnin War China Ming Dynasty Wokou Song Dynasty Yuan Dynasty Zen Noh Buddhism Shinto Shingon Buddhism Kamikaze Jinnō Shōtōki Kitabatake Chikafusa Kokutai Shōen Kyūshū Nanban trade Portuguese people Dutch people Spanish people Francis Xavier Kingdom of Navarre Society of Jesus Nagasaki Edo period Kinkaku-ji Ashikaga Yoshimasa Azuchi–Momoyama period Battle of Kawagoe Battle of Miyajima Chūgoku region Ginkaku-ji Hōjō Ujiyasu Kantō region
Disclaimer