Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Murong Chui': Chinese style name Former Yan History of China Later Yan Xianbei Former Qin Fú Jiān Regent Emperor Daowu of Northern Wei Northern Wei Heir apparent Jin Dynasty (265–420) Murong Huang Murong Hui Concubinage Hegemony Murong Jun Princess Duan (Wenming) Yuwen Later Zhao Unicode Ran Min Handan Hebei Jinzhou Liaoning Princess Duan (Murong Chui) Duan (tribe) Empress Kezuhun (Jingzhao) Eunuch Witchcraft Crown prince Murong Ke Murong Wei Luoyang Murong Ping Murong Chong Hebi Henan Huan Wen Murong De Murong Lin Murong Bao Murong Long Murong Nong Yellow River Chang'an Wang Meng (Former Qin) Fu Pi Xiangyang
Disclaimer