Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Mysia': Anatolia Turkey Sea of Marmara Aeolis Bithynia Lydia Phrygia Troad Aeolians Greeks Mysians Mountain Uludağ Apolloniatis Aegean Sea Bakırçay Pergamon Cyzicus Abydos (Hellespont) Assos Edremit (District), Balıkesir Lampsacus Parium Cyme Elaea (Aeolis) Myrina (Mysia) Greek mythology Trojan War Troy Achilles Telephus Chromius Ennomus Homer Iliad Alphabets of Asia Minor Phrygian language Aeolic Greek Lutescan language Aesepus Bridge Biga Çayı Constantine's Bridge (Mysia) Makestos Bridge Roman bridge White Bridge (Mysia) 156 Apollonia (Mysia) Ariobarzanes II of Cius Atyanas Dascylus
Disclaimer