Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Nagao Tamekage': Daimyo Sengoku period George Bailey Sansom Uesugi clan Uesugi Kenshin Echigo Province Shugo Jinbo clan Jinbo Nagakiyo Jinbo Nagatsuna Hōjō Sōun Uesugi Akisada Battle of Sendanno Ikkō-ikki Kaga Province Nagao Harukage Kojima Toyoharu Nagao clan
Disclaimer