Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Nagaoka Domain': Echigo Province Edo period Han (administrative division) Nagaoka, Niigata Makino clan Boshin War Ōuetsu Reppan Dōmei Kawai Tsugunosuke Yamamoto Tatewaki Isoroku Yamamoto Fudai daimyo Koku Tozama daimyo Kobayashi Torasaburō Makino Tadahiro Makino Tadakuni Makino Tadakatsu Kome Hyappyo Battle of Hokuetsu Makino Tadamasa Makino Tadayuki Battle of Hakodate Makino Tadakiyo
Disclaimer