Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Nandi (mother of Shaka)': 1827 October 10 Shaka Zulu Senzangakhona kaJama Assassination Famine Dysentery Empangeni Eshowe, KwaZulu-Natal Dingiswayo Dingane kaSenzangakhona Zulu Kingdom Francis Farewell Nandi
Disclaimer