Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Nanjing University': China Nanjing List of oldest universities in continuous operation University Eastern Wu Sun Xiu Wei Zhao Emperor Yuan of Jin Jin Dynasty (265–420) Shang Xiang Yu the Great Confucianism History Literature Liu Song Dynasty Xuanxue Yin and yang Ge Hong Wang Xizhi Zu Chongzhi Ming Dynasty Koxinga Wu Cheng'en Qing Dynasty Art Li Ruiqing Gymnastics Jiang Qian Physical education Republic of China Academia Sinica Kuo Ping-Wen Liu Boming (philosopher) Tao Xingzhi Liu Boming Lu Zhiwei Mixed-sex education Business school Shanghai Liu Yizheng Bengal Bertrand Russell Edward Thorndike Germany Hans Adolf Eduard Driesch India John Dewey Paul Monroe Pearl S. Buck Rabindranath Tagore
Disclaimer