Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Northern Silk Road': Bactria China Iran Monarchy Parthia Prehistory Taklamakan Desert Trackway Xi'an Military Silk Road Han Dynasty Hexi Corridor Wushao Ling Mountain Fergana Tianshui Yongchang County Lanzhou Loess Plateau Wuwei, Gansu Dunhuang Baoji Juyan Lake Basin Aksu, Xinjiang Mount Imeon Wei River Shaanxi Ivory Tarim Basin Transoxiana Yungang Grottoes Longshan culture Harish Chandra Singh Rawat Xining Xinjiang Kashgar Fergana Valley Niccolò and Maffeo Polo Cinnamomum aromaticum Pamir Mountains Ruby Xiongnu
Disclaimer