Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Obama Domain': Edo period Fukui Prefecture Han (administrative division) Obama Castle (Fukui) Wakasa Province Obama, Fukui Ezo Sea of Japan Asano Nagamasa Niwa Nagashige Sengoku period Takeda clan Battle of Sekigahara Tokugawa Ieyasu Kyōgoku Takatsugu Siege of Ōtsu Tokugawa Hidetada Izumo Province Matsue Domain Kawagoe Domain Musashi Province Sakai clan Sakai Tadakatsu Rōjū Tairō Awa Province Echizen Province Ikki Kyoto Shoshidai Sakai Tadaaki Ansei Purge Ii Naosuke Boshin War University of Hawaii Press Sakai Tadayuki Nakagawa Jun'an Nihon Ōdai Ichiran Ohatsu Keian Sakai Tadamochi Sakai Tadakatsu (Shōnai) Kyōgoku clan Emperor Go-Kōmyō Obama (disambiguation)
Disclaimer