Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Oda Nobutaka': Oda clan Ise Province Oda Nobunaga Oda Nobukatsu Suzuka, Mie Niwa Nagahide Shikoku Tsuda Nobusumi Akechi Mitsuhide Honnō-ji Sakai, Osaka Oda Nobuyuki Osaka Battle of Yamazaki Settsu Province Toyotomi Hideyoshi Kiyosu Castle Oda Hidenobu Mino Province Oda Nobutada Battle of Shizugatake Gifu Castle Shibata Katsuie Takigawa Kazumasu Heian period Minamoto no Yoshitomo Owari Province June 19 June 21 Waka (poetry) Kami Battle of Komaki and Nagakute Sakuma Morimasa 1558 1583 Incident at Honnō-ji
Disclaimer