Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Onn Jaafar': Chief Minister Federation of Malaya Johor Malay styles and titles Malays (ethnic group) Malaysia Politician Sir Majlis Amanah Rakyat United Malays National Organisation Cabinet of Malaysia Hishammuddin Hussein Hussein Onn Johor Bahru Johor Sultanate Jaafar Haji Muhammad Menteri Besar Turkey England Malay College Kuala Kangsar Sultan Ibrahim Mecca Haji Anwar bin Abdul Malik Malayan Union Communalism Independence of Malaya Party Parti Negara Tunku Abdul Rahman Shuhaimi Baba Dewan Bahasa dan Pustaka Ja'far 1946 in Malaya 1962 in Malaya Bandar Dato' Onn Jalan Datin Halimah Ahmad Zakii Anwar K. L. Devaser Makam Mahmoodiah Zainah Anwar Putra World Trade Centre Ismail Abdul Rahman Ismail of Johor 1957: Hati Malaya Devaki Krishnan Malaysian Indian Congress Ibu Zain Pan-Malaysian Islamic Party Malaysian Malaysia Tan Cheng Lock Aziz Ishak
Disclaimer