Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Osaka jōdai': Edo period Tokugawa shogunate Daimyo Fudai daimyo Osaka Shogun Kansai region Kyoto Shoshidai Rōjū Oxford University Press Routledge Encyclopædia Britannica Cambridge University Press Matsudaira Yasutō Naitō Nobuchika Matsudaira Munehide Mizuno Tadakuni Bugyō
Disclaimer