Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Osteoid osteoma': Osteoblast Osteoblastoma Mandible Non-steroidal anti-inflammatory drug Diaphysis Brodie abscess Metaphysis Giant cell tumor of bone Transient synovitis
Disclaimer