Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Paphlagonia': Anatolia Bithynia Black Sea Galatia Phrygia Pontus Bartın River Halys Strabo Miletus Sinop, Turkey Amasra Samsun Germanicopolis Gök River Pompeiopolis Realgar Çankırı Hittites Kaskians Anatolian languages Indo-European languages Croesus Herodotus Xerxes I of Persia Satrap Xenophon Iliad Alexander the Great Cappadocia Eumenes Mysia Ancient Greece Mithridates I of Pontus Pharnaces I of Pontus Mithridates VI of Pontus Pompey Roman Empire Ptolemy Hierocles (author of Synecdemus) Synecdemus John Mauropous Theodora the Armenian Alexander the Paphlagonian Artoxares Cimiatene Eneti John Doukas, Caesar List of sovereign states in 270 BC Pylaemenes
Disclaimer