Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Parikrama (religious practice)': Circumambulation Sanskrit Tibetan Hindu Agni Ocimum tenuiflorum Sacred fig Braj Govardhan hill Narmada River Vrindavan Buddhism Shiva Ganesha World Amarkantak Arabian Sea Bharuch Gujarat Madhya Pradesh Sadhu Tapas (Sanskrit) Mahabharata Bhil Ekalavya Kurukshetra Pandava India Krishna Mathura, Uttar Pradesh Uttar Pradesh Indra Diwali Lunar phase Moon Waxing Jap Tap Vrata Chaitanya Mahaprabhu Ayodhya Sarayu Allahabad Haridwar Kashi Varanasi Girnar Junagadh Jainism Neminath
Disclaimer