Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Patroclus': Greek mythology Homer Iliad Achilles Actor (mythology) Menoetius (mythology) Opus, Greece Argonauts Acastus Apollodorus Astydameia Peleus Pherae Pheres Phthia Gaius Julius Hyginus King of Athens Pandion I Philomela (mother of Patroclus) Philomela (princess of Athens) Zeuxippe Aegina (mythology) Locris Aeacus Asopus Zeus Phocus Telamon Deioneus Diomede Phocis Aeolus Enarete Thessaly Creusa Erechtheus Praxithea Xuthus Clysonymus Centaur Chiron Helen Menelaus Oath Sparta City Gytheio Laconia Pausanias (geographer) Peloponnese
Disclaimer