Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Pelog': Bali Gamelan Indonesia Java Slendro Equal temperament Beat (acoustics) Javanese language Musical mode Pathet Colotomy Gambang Gendér Gamelan semar pegulingan Gamelan gong kebyar Michael Tenzer Gamelan degung Raden Machjar Angga Koesoemadinata Gamelan Surakarta Kempul Kepatihan notation Langgam jawa Slenthem Bonang Double Concerto (Harrison) Kacapi suling Metallophone Saron (instrument) Siter Udan Mas Gamelan Son of Lion Gong ageng Kempyang and ketuk Tembang Sunda Angklung Kutiyapi Music of Java Kacapi Gamelan joged bumbung Kenong Islamic music Gamelan Sekaten Suling Dennis Murphy (musician) Pentatonic scale K. P. H. Notoprojo Kulintang Musical scale Diatonic and chromatic Musical tuning
Disclaimer