Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Prakrit': Indo-Aryan languages Sanskrit Orthodoxy Vernacular Brahmin Kshatriya Ashoka the Great Dramatic Prakrit Magadhi Prakrit Maharashtri Shauraseni Marathi language Caste Geography Middle Indo-Aryan languages Religion Jain Prakrit Buddhism Pali Sectarianism Theravada Paisaci Monier Monier-Williams Buddhist Hybrid Sanskrit Hindu Jainism Gāndhārī language Apabhraṃśa Abahatta Bengali poetry Bharatiya Jnanpith Chandradhar Sharma Guleri Dhammapada Dharma (Jainism) Gatha Jain languages Lokavibhaga Makkhali Gosala Moksa (Jainism) Naropa Nirvana Nirvana (Jainism) Nishitha Tilopa Apracaraja Indravarman's Silver Reliquary Bakhshali manuscript Chaat Giuseppe Tucci History of the Urdu language Jagdish Chandra Jain
Disclaimer