Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Prince Morinaga': 1335 Ashikaga Tadayoshi August 12 Emperor Go-Daigo Minamoto no Chikako Enryaku-ji Mount Hiei Genkō War Kii Kusunoki Masashige Siege of Akasaka Mount Yoshino Siege of Chihaya Ashikaga Takauji Nitta Yoshisada Hojo Kenmu restoration Minamoto clan Shogun Kamakura-gū Hōjō Tokiyuki July 23 Emperor Meiji Myōhō–ji Kōzuke-Musashi Campaign 1308 List of shoguns Zhenniao Morinaga Nanboku-chō period Kamakura, Kanagawa
Disclaimer