Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Privy Council (Japan)': 1888 Emperor of Japan Legislation April 28 Emperor Meiji Itō Hirobumi Meiji Constitution 1889 February 11 Cabinet (government) Prime Minister of Japan Shinnōke Ōke Tokyo Imperial Palace Government of Meiji Japan Genrō Genrōin United States 1947 Constitution of Japan May 3 Takekoshi Yosaburō Shigeaki Ikeda Privy council Yoshii Isamu Tatsukichi Minobe Ichiki Kitokuro Takeichi Nishi Charles B. Warren Makino Nobuaki Hideo Kodama Itō Miyoji Nishi Tokujirō Fukuoka Takachika Hirata Tosuke House of Peers Shōwa financial crisis Ōshima Ken'ichi Hozumi Nobushige Kiyoura Keigo Kokuhonsha Sano Tsunetami Yamakawa Kenjirō Ōki Takatō Konoe Atsumaro Hachisuka Mochiaki Katō Hiroyuki Sone Arasuke Takashima Tomonosuke Terashima Munenori
Disclaimer