Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Punjabi Banias': Bania Hindi Caste system in India Vaishya Varna Haryana Punjab region Agrawal Agroha Hisar, Haryana Delhi India Uttar Pradesh Marwaris Rajasthan Shekhawati Khandelwal Oswal Rastogi Agrasena Dvapara Yuga Kshatriya Suryavansha Deva (Hinduism) Hindu Indra Narada Lakshmi Gotra Yajna Arora Gujjar Jat people Khatri Rajput Sood Jammu Multan North-West Frontier Province Partition of India Sindh Ethnic cleansing Sikh West Punjab Vaishnavism Arya Samaj Namdhari Radhaswami Sant Nirankari Mission Sikhism
Disclaimer