Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Rectification of names': Chinese language Confucianism Pinyin Wade–Giles Confucius Xun Zi Mencius Gongsun Long Guanzi (text) Mozi Desinicization Taiwan Democratic Progressive Party Sun Yat-sen
Disclaimer