Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Rishabha (Jain tirthankar)': Jainism Tirthankar Ikshvaku dynasty Siddha Ayodhya Ikshvaku Civilization Agriculture Chakravartin Jadabharata Moksha Bahubali Karkala Karnataka Shravanabelagola Mahavira Marichi Himalayas Palitana Prajapati Avatar Bhagavata Purana Hinduism Vishnu Puranas Vedas Ashrama (stage) Stone Age Indus Valley Civilization Mircea Eliade Harappa Mohenjo-daro Indian calendar Bagra, Marwar Chand Khedi, Kota Chausa hoard Haryana Jalore Ranakpur Rishabhdeo Rohtak Santhu Udaipur Vataman Chakreshvari Gomateshwara Nayagaon Bibrod Tirth List of Jains Jainism in Mumbai
Disclaimer