Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ryūzōji clan': Fujiwara no Hidesato Japanese clans Kyūshū Sengoku period Aizu Matsudaira clan Meiji Restoration Hyakutake Tomokane Kinoshita Masanao Nabeshima Naoshige Narimatsu Nobukatsu Ryūzōji Takanobu Ryūzōji Tanehide Baba Yorichika Hongo Tadatora Takahashi Shigetane Ōtomo Chikasada Saga Castle Nabeshima clan Shōni clan Shimazu Yoshihisa Saga Domain Ōtomo Sōrin Shimazu clan Saga Prefecture Daimyo Arima Harunobu List of Samurai Warriors characters Samurai
Disclaimer