Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sō clan': Japanese clans Taira no Tomomori Edo period Kamakura period Meiji Restoration Tsushima Island Toyotomi Hideyoshi Taiko Tokugawa shogunate Fuchū Domain Han Sō Yoshitoshi Tozama daimyo Tsushima Province Dazaifu, Fukuoka Abiru clan Chinzei Bugyō Kamakura shogunate Kyūshū Jitō Shugo Shōni clan Mongol invasions of Japan Ashikaga clan Chikuzen Province Nanboku-chō period Northern Court Imagawa clan Imagawa Sadayo Ōuchi family Joseon Dynasty Korea Hakata-ku, Fukuoka Suzerainty Treaty of Gyehae Mōri clan Sengoku period Ōtomo clan Ryūzōji Takanobu Tenbun Wokou Japanese invasions of Korea (1592–1598) Battle of Sekigahara Han (administrative division) Hizen Province Koku Tashiro, Kagoshima Tsushima-Fuchū Domain Abolition of the han system Yi Jongmu
Disclaimer