Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sadhu': Asceticism Hinduism Yoga Yogi Brahman Moksha Ochre Pali Sanskrit India Sannyasa Temple Curse Karma Cannabis Charas Hashish Digambar Aghori Ghost Krishna Rama Shaivism Shiva Vaishnavism Vishnu Shakti Sampradaya Dashanami Sampradaya Smartism Shankara Saṃsāra Brahmin Caste system in India Mata Amritanandamayi Sarada Devi Sri Anandamayi Ma Guru Dhuni Prayer Marriage Divinity Ganges Kumbh Mela Ashram Cannabis (drug) Hatha yoga Religious and spiritual use of cannabis Akhara Chillum (pipe)
Disclaimer