Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Samudra manthan': Devanagari Hinduism Kumbh Mela Puranas Bhagavata Purana Mahabharata Vishnu Purana Sanskrit Ocean of milk Devatas Durvasa Indra Prasad Asura Deva Mahabali Vishnu Amrita Kurma Halahala Shiva Airavata Alcohol Apsara Goddess Kalpavriksha Kamadhenu Kaustubha Lakshmi Menaka Nyctanthes arbor-tristis Nymph Rambha (apsara) Uchaishravas Varuni Dhanvantari Ramayana Allahabad Haridwar Nashik Ujjain Deva (Hinduism) Mohini Rahu Chandra Surya Sudarshana Chakra Mount Mandara Surabhi Vishwakarma day
Disclaimer