Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sengoku period': Japan Ashikaga shogunate Daimyo Goseibai Shikimoku Hōjō clan Kamakura shogunate Kyoto China Earthquake Famine Ōnin War Hosokawa clan Yamana clan Imagawa clan Takeda clan Hōjō Sōun Late Hōjō clan Toyotomi Hideyoshi Miyoshi clan Oda clan Saitō clan Shiba clan Toki clan Buddhism Ikkō-ikki Jodo Shinshu Kaga Province Aichi Prefecture Akechi Mitsuhide Oda Nobunaga Owari Province Ashigaru Sesshō and Kampaku Shogun Tokugawa Ieyasu Council of Five Elders Battle of Sekigahara Ishida Mitsunari Meiji Restoration Senryū InuYasha Anthony J. Bryant Edo period History of Japan Nanboku-chō period Abe clan Abe Motozane Abeno Plain Aiura Nagato Akagawa Motoyasu
Disclaimer