Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shaivism': Hinduism Shiva Shvetashvatara Upanishad Gupta Empire Vibhuti Shaivism Yogi Charas Prasad Sadhana Alexis Sanderson Pashupata Shaivism Gujarat Kashmir Nepal Shaiva Siddhanta Kaśmir Śaivism Monism Vasugupta Immanence Self (philosophy) Transcendence (religion) Abhinavagupta Four causes Tirumular Soul Philosophical realism Pluralism Andhra Pradesh Sri Lanka Tamil Nadu Campantar Cuntarar Manikkavacakar Tirunavukkarasar Tevaram Karnataka Lingayatism Nayanars South India Thevaram Gorakshanath Bihar Uttar Pradesh West Bengal Basava Vishishtadvaita Brahman Appayya Dikshitar Gana
Disclaimer