Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shaka': Zulu Kingdom Mthethwa Paramountcy Ndwandwe Nguni people Pongola River Umzimkulu River Zulu KwaZulu-Natal Nandi (mother of Shaka) Senzangakhona kaJama Dingiswayo Mthethwa Tribute Nathaniel Isaacs Zwide Sangoma Bulawayo Tugela River Patronage Battle of Gqokli Hill Kraal Shangaan Soshangane Assassination Dingane kaSenzangakhona Umhlangana kaSenzangakhona Durban Shaka Memorial KwaDukuza, KwaZulu-Natal Civil war Mpande kaSenzangakhona Voortrekkers Battle of Isandlwana British Army Assegai Iklwa Rib Shield Apprenticeship Rationing Age grade Impi Pinned down Flanking maneuver InDuna Battle of Blood River Battle of Hlobane Grahamstown Julian Cobbing Pietermaritzburg
Disclaimer