Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shankheshwar': Jainism Gujarat India Patan States and territories of India Ahmedabad Mughal Empire Shah Jahan Chaitra Hindu Kartik Jaina Palitana Nirvana Śrāvaka Tirthankar Ganadhara Parshva Common Era Acharya Muslim Sangha Lotus position Yaksha Diwali Shri Shankeshwar Tirth Bhinmal
Disclaimer