Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shiba clan': Japan Seiwa Genji Muromachi period Owari Province Hachisuka clan Shiba Yoshimune Hattori Tomosada Mogami clan Shibata Katsuie Kiyosu Castle Ashikaga clan Oda clan Tōtōmi Province Kanrei Daimyo Hosokawa Yoriyuki Sengoku period Ōuchi Yoshihiro Shiba Japanese clans
Disclaimer