Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shimazu clan': Daimyo Han (administrative division) Hyūga Province Japan Satsuma Domain Satsuma Province Ōsumi Province Minamoto clan Seiwa Genji Hiki Yoshikazu Minamoto no Yoritomo Shimazu Tadahisa Hata clan Shinano Province Shugo Mutsu Province Edo period Koku Battle of Sekigahara Shimazu Yoshihiro Siege of Osaka Tokugawa shogunate Okinawa Prefecture Ryūkyū Kingdom Shimazu Tadatsune Sengoku period Arquebus Kyūshū Itō clan Ryūzōji clan Ōtomo clan Boshin War Meiji Restoration Shimazu Hisamitsu Shimazu Tadayoshi George H. Kerr Stanford University Press Ei Hisatora Godai Tomoyoshi Hongo Tadatora Hongo Tokihisa Ijuin Tadaaki Kabayama Hisataka Katsura Tadaakira Shimazu Iehisa Shimazu Katsuhisa Shimazu Nariakira Shimazu Narioki Shimazu Tadashige Shimazu Toshihisa
Disclaimer