Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shivaji': Maratha Empire Jijabai Shahaji Adil Shahi dynasty Deccan sultanates Mughal Empire Muslim Hinduism Marathi language Kanhoji Angre Junnar Pune Shivneri Bangalore Maratha Bhonsle Ellora Caves Jadhav Sardar Jagir Dadoji Konddeo Peshwa Kanhoji Jedhe Lal Mahal Sanskrit Seal (emblem) Ethos Hindu Patronage Religion Gomaji Naik Maval Torna Fort Rajgad Sinhagad Konkan Western Ghats Purandhar Afzal Khan (general) Pratapgad Bagh nakh Pata Battle of Pratapgarh Netaji Palkar Aurangzeb Kolhapur Shaista Khan Panhala fort Panhala Baramati
Disclaimer