Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shukuba': Edo Five Routes Edo period Japan Heian period Nara period Battle of Sekigahara Tokugawa Ieyasu Nakasendō Tōkaidō (road) 1601 53 Stations of the Tōkaidō Edo Shinagawa-juku Ōmi Province Ōtsu-juku 1624 Honjin Tonya (Japan) Rice Shogun Hatago Tea house Ai no shuku Meiji period Rail transport Samurai Chaya Chizu, Tottori Fukui Prefecture Fukushima Prefecture Hokkoku Kaidō Hyōgo Prefecture Inaba Kaidō Ishibe-juku Kameyama, Mie Konan, Shiga Mie Prefecture Mikatakaminaka District, Fukui Mimasaka, Okayama Minamiaizu District, Fukushima Nagano Prefecture Nagiso, Nagano Narai-juku Okayama Prefecture Sayō District, Hyōgo Sayō, Hyōgo Seki-juku (Tōkaidō) Shiga Prefecture Shimogō, Fukushima Shiojiri, Nagano
Disclaimer