Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sichuan': Chengdu Chinese Postal Map Romanization People's Republic of China Province (China) Song Dynasty 15th century BC Shang Dynasty 9th century BC Ba (state) Chongqing Shu (state) County Sanxingdui Qin Dynasty Yellow River Dujiangyan Irrigation System Li Bing Dam Min River (Sichuan) Tributary Yangtze River India Himalayas Qinling Mountains Sichuan basin Yunnan Shu Han Three Kingdoms Jin Dynasty (265–420) Tang Dynasty Tibet Xiangyang Yuan Dynasty Battle of Xiangyang Firearm Ming Dynasty Bao'en Temple Yingzong Guan Yin Sūtra 17th century Qing Dynasty Zhang Xianzhong 1786 Dadu River June 10 Landslide dam Beijing Nanjing Republic of China
Disclaimer