Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Soviet Union military aircraft designation systems': Anatra DS Sikorsky Ilya Muromets Polikarpov I-15 Polikarpov I-16 Lavochkin-Gorbunov-Goudkov LaGG-1 Mikoyan-Gurevich MiG-1 Yakovlev Yak-1 Ilyushin Il-4 Petlyakov Pe-8 Tupolev SB Tupolev TB-3 NATO NATO reporting name Artem Mikoyan Mikoyan Tupolev Yakovlev List of military aircraft of the Soviet Union and the CIS List of aircraft manufacturers Military aircraft 1962 United States Tri-Service aircraft designation system
Disclaimer